Interface pro zapojení scannerů do sítě, rozšíření verze

Po zapracování nových požadavků do další generace. Doplněna 2 relé, vstup pro připojení čtečky s rozhraním wiegand a pozice pro osazení modulu pro příjem dálkových ovládačů