RFMR2

Zařízení slouží ke kontrole přístupu osob do objektů a místností. Díky snadné správě karet i bez použití pc je ideání také k otevírání vchodů činžovních domů. Každá oprávněná osoba má přidělen klíč, který nese jedinečné číslo. Klíčem rozumíme různé typy bezkontaktních ID karet, magnetické karty, ID čipy Touch Memory DALLAS nebo dálkové ovladače. Do paměti jednotky lze uložit až 1600 klíčů. Číslo klíče ID karet je přečteno snímací hlavou a odesláno do řídící jednotky. Ta na základě přidělaných práv a dalších podmínek sepne relé. To může zvednout závoru, odemknout dveře, uvolnit turniket nebo třeba odblokovat kopírku. Pro dálkové ovladače je přijímač vestavěn přímo v řídící jednotce. Každý přečtený klíč je spolu s časovým údajem a uložen do paměti událostí. Kapacita paměti událostí je 100 000 událostí. Při použití snímacích hlav s tlačítky můžeme podmínit přístup zadáním PINu a tím zvýšit bezpečnost. Paměť událostí, klíčů i obvod reálného času jsou zálohované a při odpojení napájecího napětí nebo jeho výpadku nedojde ke ztrátě informací. Zařízení obsahuje čtyři relé a lze k němu připojit 2 nebo 4 nezávislé čtečky. Díky tomu můžeme ovládat až čtyři samostatné dveře poze jednou jednotkou. Řídící jednotka je vestavěna v plastové krabičce s vysokým krytím, všechny ovládací prvky jsou umístěny na čelní straně. Díky funkci zámku kláves lze jednotnu instalovat na veřejně přístupném místě.

– rozměry 160 x 80 x 60
– napájení 8 – 27V DC
– podporované formáty čteček Wiegand 26, 27, 34, 42 a 43 bitů
– 4 x relé
– 2 x izolovaný vstup

Dokumentace ke stažení