LANCOM Komunikační modul LAN, RS232, RS485

LANCOM Komunikační modul, ARM, LAN, RS232, 2xRS485 (jedna galvaniccky oddělená).