AD převodník ke speciálnímu čidlu

Interface pro zpracování signálu ze speciálních čidel postavený na procesoru AVR. CAN komunikace. Analogová část důsledně galvanicky oddělena. Zařízení se skládá ze dvou podobných desek, slave není osazen procesorem. Desky jsou vestavěny v plasové krabičce na DIN lištu Wiedemuller.